Světová výstava poštovních známek PRAGA 1988

Tato  výstava měla asi nejbohatší produkci známek, aršíků, tiskových listů, příležitostných dopisnic, různých pozvánek a jiných tiskovin.

petrjag@seznam.cz

www.petrjag.com