Česká republika 2016

Česká republika 2016 patřila ještě do období, kdy jsem tvrdošíjně zařazoval čtyřbloky, hlavně rohové s různými čárovými kódy a barevnými čtverečky. Prostě se mi tehdá líbily, ale jak jsem už někde psal - lezlo to moc do peněz. Takže na albovém listu je známka a ještě čtyřblok - no podívejte se sami.

www.petrjag.com

petrjag@seznam.cz